Podcast ‘ik’

Podcast IK gaat over een manier van jezelf laten zien en geaccepteerd worden. Sommige mensen verloochen zichzelf niet en dragen geen masker. Anderen worstelen nog met geaccepteerd worden zoals ze willen zijn. We willen allemaal gezien worden. Maar we zijn ook bang om afgewezen te worden. We willen erbij horen en passen ons daarom aan. Soms houden we onszelf een masker voor of verstoppen onszelf in onze carrière, middelengebruik, seks, rijkdom en/of sport. We willen het perfecte plaatje zijn. Na verloop van tijd zitten deze maskers ons in de weg, want we blijven maar worstelen en komen niet in balans met onszelf. Verre van, we verloochen onszelf en daarmee ons IK!

Leon Augustijn gaat met bekende en minder bekende mensen in gesprek. Hij vraagt hen naar hun ervaringen en van opnieuw in balans komen. Al pratend achterhalen we praktische tips voor de luisteraar.

Podcast ‘VIT’

Politie voor Iedereen zorgt voor veilige en inclusieve teams bij de Nationale Politie. Siham Maatoug en Leon Augustijn gaan met bekende en minder bekende mensen in gesprek. Samen vragen ze naar hun ervaringen en hoe inclusief de politieorganisatie is en moet zijn. Al pratend achterhalen we praktische tips voor de luisteraar.
Politie voor iedereen draagt bij aan een veilige en inclusieve werkomgeving.